چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.

نخریم به سرپرستی بگیریم

حیوان خانگی نخریم به سرپرستی بگیریم

دهکده مهربانی چیتگر:آنها ثانیه‌ها را می‌شمارند تا کسی به سراغشان بیاید و این در را باز کند و بگوید «تو از امروز با من زندگی می‌کنی» ولی افسوس بیشتر آنها فقط زمانی از در بیرون می‌روند که یا بیمار شده اند و یا به کام مرگ فرو رفته اند. تعداد ۷۰۰ سگ مهربان از توله […]

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.